Mam Talent! 2, Tylko Taniec 4

„Tylko Taniec 4” – odcinek 10, finał: Michał „Kaczorex” Kaczorowski zwycięzcą programu

Mi­chał Kaczorex Ka­czo­row­ski w programie Tylko Taniec 3 | fot. Polsat

Wczoraj w Polsacie zakończyła się czwarta edycja programu „Tylko Taniec”. Po tygodniach zmagań na scenie zaprezentowało się ośmiu finalistów. Zwycięstwo przypadło znanemu z udziałowi w „Mam Talent!” Mi­chałowi „Ka­czo­rexowi” Ka­czo­row­skiemu.

Mi­chał Kaczorex Ka­czo­row­ski w programie Tylko Taniec 3 | fot. Polsat
Mi­chał Kaczorex Ka­czo­row­ski w programie Tylko Taniec 3 | fot. Polsat

Go­ść­mi spe­cjal­ny­mi wczorajszego fi­na­łu byli Kim­ber­ly Wyatt i Timor Stef­fens. Za­sko­cze­niem była nie­obec­ność ju­ro­ra Mi­cha­ła Ma­li­tow­skie­go – jego miej­sce za­ję­ła bry­tyj­ska gwiaz­da Kim­ber­ly Wyatt – była człon­ki­ni for­ma­cji The Pus­sy­cat Dolls.

Na scenie wystąpiło ośmiu finalistów: Alek­san­der „Nevi” Bia­ło­brzew­ski, UDS Kids, Bar­tosz Do­py­tal­ski, Ślun­ski Azyl, Da­mian D-Tron Mu­rach, Mi­chał „Ka­czo­rex” Ka­czo­row­ski, Rachu Cia­chu oraz Kasia i Jakub Pursa.

W dogrywce zmierzyli się Ka­ta­rzy­na i Jakub Pursa oraz „Kaczorex”, który w 2009 roku brał udział w drugiej edycji programu „Mam Talent!”.

Nagrodę specjalną w wysokości 20 tys. zł wręczyło jury – otrzymali ją Kasia i Kuba Pursy. Z kolei Mi­chał Ma­li­tow­ski ufun­do­wał wy­jazd dla Bar­to­sza Do­py­tal­skie­go.

Decyzją widzów zwy­cięz­cą czwartej edy­cji show „Tylko Taniec” i zdobywcą 100 tys. złotych zo­stał Mi­chał „Ka­czo­rex” Ka­czo­row­ski.

Poprzedni artykułNastępny artykuł