The Voice of Poland 4

Justyna Steczkowska wraca do „The Voice of Poland”

Justyna Steczkowska | fot. TVP

Ju­sty­na Stecz­kow­ska po­wra­ca do „The Voice of Po­land”. Wo­ka­list­ka za­stą­pi Edytę Gór­niak i po­now­nie za­sią­dzie na fo­te­lu tre­nerkim.

Justyna Steczkowska | fot. TVP
Justyna Steczkowska | fot. TVP

Ju­sty­na Stecz­kow­ska – wo­ka­list­ka, pro­du­cent­ka i au­tor­ka tek­stów – wraca do „The Voice of Po­land” po prze­rwie zwią­za­nej z na­ro­dzi­na­mi trze­cie­go dziec­ka. Od marca wi­dzo­wie TVP2 po­now­nie będą mogli oglą­dać ją na tre­ner­skim fo­te­lu.

Ju­sty­na Stecz­kow­ska do­łą­czy do Marii Sa­dow­skiej, wo­ka­list­ki i re­ży­ser­ki, Marka Pie­karz­czy­ka, front­ma­na le­gen­dar­nej grupy TSA oraz Baron i Tom­son z ze­spo­łu Afro­men­tal.

Pro­gram po­pro­wa­dzą To­masz Kam­mel, Ma­ri­ka oraz Ma­ciej Mu­siał.

„The Voice of Po­land” zadebiutuje na antenie TVP2 w sobotę, 1 marca o godz. 20:05.

[Onet.pl]

Poprzedni artykułNastępny artykuł