Big Brother

Janusz Dzięcioł, poseł z „Big Brothera”, chciał „mundurówek” dla strażników

Janusz Dzięcioł | fot. twoje-miasto.pl

Rząd forsuje w Sejmie projekt reformy emerytalnej, w tym nowe zasady przyznawania emerytur mundurowych. Tymczasem poseł PO Janusz Dzięcioł, zwycięzca pierwszej edycji „Big Brothera”, interweniował u ministra spraw wewnętrznych, by „mundurówki” przyznać też strażnikom miejskim. Dzięcioł był komendantem straży miejskiej w Świeciu.

Janusz Dzięcioł | fot. twoje-miasto.pl
Janusz Dzięcioł | fot. twoje-miasto.pl

Gdy rząd pracował nad reformą „mundurówek” poseł Janusz Dzięcioł wystosował do szefa MSW Jacka Cichockiego interpelację, w której upomniał się o strażników miejskich. – Wydaje się być rzeczą oczywistą, iż 65-letni strażnik nie spełnia oczekiwań społeczeństwa względem tej funkcji – pisał. I sugerował, że strażnicy miejscy powinni się znaleźć w gronie służb mundurowych, które korzystałyby z własnego systemu emerytalnego. Obecnie strażnicy miejscy są w systemie powszechnym.

Dzięcioł radził też docenić rolę straży gminnych (miejskich) „w zakresie ochrony porządku publicznego, a w szczególności faktu, że obecność straży ma istotny wpływ na zmniejszenie liczby odnotowanych czynów zabronionych i wzrost społecznego poczucia bezpieczeństwa”.

Jednak ministerstwo, w osobie Michała Deskura, jasno odpowiedziało, że przyznanie strażnikom uprawnień emerytalnych – takich jak służbom mundurowym – jest sprzeczne ze wszystkimi zapowiedziami i planami rządu. – Podkreślenia wymaga, iż pan premier nie wskazał w exposé na możliwość rozszerzenia systemu emerytur służb mundurowych o inne służby, nieobjęte systemem. W związku z tym zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych dotyczyć będą jedynie służb, które aktualnie objęte są systemem zaopatrzeniowym – napisał przedstawiciel MSW. I dodał, że „nie znajdują uzasadnienia działania” rozszerzające krąg uprawnionych do korzystania z „mundurówek”.

Wedle projektu rządowego funkcjonariusze mundurowi będą nabywać uprawnienia emerytalne po 55 roku życia pod warunkiem, że przepracowali 25 lat. Obecnie nabycie praw emerytalnych służb mundurowych nie zależy od wieku, ale stażu pracy – wystarczy 15 lat.

Aktualnie strażnicy miejscy nie są objęci systemem emerytur mundurowych. Dotyczy ich zatem projekt, który zakłada wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat.

[Onet.pl]

Poprzedni artykułNastępny artykuł