Top Model 2

200 tys. zł kary dla TVN za „Top Model 2”

Dawid Woliński sprawdził naturalność piersi jednej z uczestniczek Top Model | fot. TVN

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że emitowany w TVN program „Top Model” mógł mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Dopatrzyła się też naruszenia godności uczestniczek. KRRiT nałożyła na stację 200 tys. zł kary.

Dawid Woliński sprawdził naturalność piersi jednej z uczestniczek Top Model | fot. TVN
Dawid Woliński sprawdził naturalność piersi jednej z uczestniczek Top Model | fot. TVN

Decyzja KRRiT dotyczy odcinków programu wyemitowanych jesienią ubiegłego roku. W związku z podejrzeniem rozpowszechniania treści dyskryminujących, wystąpienie do KRRiT w tej sprawie skierowała m.in. ówczesna pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska.

Radziszewska zwróciła wówczas uwagę na komentarze kierowane do uczestniczek programu przez prowadzącą oraz jurorów, które jej zdaniem „deprecjonowały kompetencje intelektualne uczestniczek” oraz na fakt, że „dotykanie intymnych części ciała modelek, m.in. obmacywanie piersi, naruszają godność kobiet oraz stwarzają wobec nich poniżającą, upokarzającą atmosferę”.

Skargi kierowały też osoby prywatne, które podnosiły zarzuty dotyczące m.in. upokarzania, obrażania i poniżania uczestniczek programu oraz wywierania presji, by się rozbierały.

W skierowanych do Krajowej Rady wyjaśnieniach nadawca uznał, że zarzut zmuszania uczestniczek do rozbierania się jest chybiony, gdyż zawodniczki wcześniej zapoznały się z regulaminem, który zawierał warunek udziału w różnego typu sesjach fotograficznych, w tym ukazujących akty.

Krajowa Rada uznała jednak, że nadawca złamał ustawę o radiofonii i telewizji, niewłaściwie bowiem zakwalifikował audycję pod kątem wieku odbiorców (od 12 lat), gdyż mogła ona wywierać negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny, fizyczny i moralny osób małoletnich. W uzasadnieniu decyzji podkreślono także, że audycja została wyemitowana o niewłaściwej porze (przed godz. 23:00) oraz zawierała treści naruszające godność ludzką.

Zdaniem KRRiT prezentowane w programie postawy młodych kobiet, które wyrażają opinie, że dla kariery gotowe są zrobić wszystko, mogły mieć negatywny wpływ na kształtowanie prawidłowych postaw u małoletnich, a zachowanie jurorów było niewłaściwe i naruszało godność uczestniczek konkursu.

Maksymalna kara w przypadku TVN mogła wynieść ponad 537 tys. zł. KRRiT zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji może nałożyć na nadawcę karę finansową w wysokości maksymalnie do 50 proc. rocznej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu.

Rzecznik TVN Karol Smoląg zapowiedział, że nadawca odwoła się od decyzji KRRiT do sądu.

[Wirtualne Media]

Poprzedni artykułNastępny artykuł