The Voice of Poland 4

Ruszają castingi do czwartej edycji „The Voice of Poland”

Logo programu The Voice

To już pewne. Powstanie czwarta edycja programu „The Voice of Poland”. Jeszcze w tym miesiącu ruszają castingi do reality show.

Logo programu The Voice
Logo programu The Voice

Wiosną przyszłego roku TVP2 wyemituje 4 edycję formatu „The Voice of Poland”.

Jeszcze w tym roku, 13 i 14 grud­nia w sie­dzi­bie TVP przy ul. Wo­ro­ni­cza 17, od­bę­dzie się ca­sting do programu. Aby wziąć udział w przesłuchaniu wy­star­czy przy­go­to­wać pio­sen­kę po pol­sku i an­giel­sku. Ca­stin­gi roz­pocz­ną się o go­dzi­nie 10:00.

„The Voice of Poland” powstaje na pod­sta­wie po­my­słu Johna de Mol i for­ma­tu ho­len­der­skiej firmy Talpa Con­tent B.V. „The Voice of Hol­land”.

Poprzedni artykułNastępny artykuł