Katarzyna Markiewicz w programie The Voice | fot. TVP2

Nie żyje Kasia Markiewicz, uczestniczka „The Voice of Poland 4”

– Dziś ode­szła nie­zwy­kła ko­bie­ta, Kasia Mar­kie­wicz. Śpie­wem speł­ni­ła swoje ma­rze­nie. Łą­czy­my się w bólu z ro­dzi­ną i bli­ski­mi Kasi – na­pi­sa­ła na Fa­ce­bo­oku Maria Sa­dow­ska, ju­ror­ka „The Voice of Po­land”. Katarzyna Mar­kie­wicz od ponad roku cho­ro­wa­ła na raka. Wiedzia­ła, że nie zo­sta­ło jej wiele czasu. Wy­stę­pem w wokalnym show chcia­ła speł­nić swoje ma­rze­nie. Czytaj