Regulamin rejestracji

Regulamin Forum Showmag.info

Jeżeli jesteś użytkownikiem Forum Showmag.info, zgadzasz się przestrzegać niniejszego regulaminu.
Jeżeli nie zgadzasz się z obowiązującymi zasadami, zawsze możesz się wyrejestrować.


1. ZASADY PUBLIKOWANIA WIADOMOŚCI I TWORZENIA NOWYCH TEMATÓW:
 a) wszelkie komentarze i opinie umieszczasz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy i moderatorzy Forum nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników;
 b) pisz zwięźle, starannie i na temat, utrzymuj wysoki poziom dyskusji, a swoje opinie popieraj argumentami. Jeśli odpisujesz w danym temacie, zapoznaj się najpierw z wszystkimi wypowiedziami użytkowników;
 c) zanim założysz nowy wątek, sprawdź, czy proponowany przez Ciebie temat nie istnieje już na Forum. Użyj wyszukiwarki;
 d) nowe tematy zamieszczaj w odpowiednich kategoriach Forum;
 e) postaraj się, aby tytuł wątku, który zakładasz był czytelny i zrozumiały;
 f) jeśli zadajesz komuś pytanie, sformułuj je precyzyjnie. Nie zadawaj pytań, które już padły i które doczekały się odpowiedzi - zaoszczędzisz czas sobie i innym użytkownikom. Użyj wyszukiwarki;
 g) odpowiadając na wiadomość innego użytkownika, cytuj tylko potrzebne fragmenty, a resztę wycinaj. Jeżeli udzielasz odpowiedzi na OSTATNIĄ wiadomość w danym temacie, NIE cytuj jej;
 h) powstrzymuj się od udzielania wypowiedzi w stylu "zgadzam się", "popieram", "jestem za", itp. Jeżeli zgadzasz się z opinią innego użytkownika, a nie masz nic do dodania - nie ma sensu publikować żadnej wiadomości;
 i) nie pisz całych wiadomości WIELKIMI literami. W Internecie oznacza to, że krzyczysz; nie pisz również całych wiadomości kursywą lub z użyciem pogrubienia, ani nie stosuj zbędnych ozdobników;
 j) nie nadużywaj ikon, obrazków, wykrzykników (?????, !!!!!), i innych znaków (np. "nieeee"). Jeśli chcesz wyróżnić jakieś słowo lub zdanie, możesz użyć np. *gwiazdek*;
 k) nie używaj zwrotów, które nie mają nic wspólnego z językiem polskim (słowa typu: "jush", "tesh", "niom") oraz nie publikuj obcojęzycznych wstawek (np. "best regards");
 l) nie stosuj nieczytelnego koloru i zbyt wielkich rozmiarów czcionki;
 m) nie pisz wiadomości pod wiadomością, czyli nie umieszczaj kilku swoich wiadomości jedna za drugą. Nie nabijaj licznika ilości napisanych przez Ciebie wiadomości;
 n) jeżeli w swojej wiadomości omawiasz któryś z epizodów show, podaj na początku wiadomości sezon i numer odcinka o którym piszesz, np. 4x10 - gdzie "4" to numer sezonu programu (edycji), a "10" to numer odcinka. Przykładowo: jeżeli Twoja wiadomość dotyczy ósmego odcinka 12 edycji show "Tańca z Gwiazdami", przed swoją wiadomością dodaj tekst: 12x08.

2. NA FORUM ZABRANIA SIĘ:
 a) zakładania więcej niż jednego konta użytkownika;
 b) umieszczania treści i grafik sprzecznych z prawem; szerzenia nietolerancji oraz publikowania treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;
 c) umieszczania treści i grafik uznanych powszechnie za naganne moralnie, wulgarne, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety;
 d) umieszczania niechcianych wiadomości - spamu (ogłoszeń, treści reklamowych, ofert, itp);
 e) umieszczania w wiadomościach spoilerów bez użycia odpowiedniego tagu;
 f) umieszczania odnośników do nielegalnych plików i próśb o adresy do tychże plików;
 g) umieszczania plików graficznych w podpisie użytkownika;
 h) publikowania wątków niezgodnych z tematyką Forum;
 i) podszywania się pod inne osoby;
 j) obrażania i atakowania personalnie innych rozmówców oraz prowokowania do kłótni i psucia atmosfery panującej na Forum. Wszystkich użytkowników i ich wypowiedzi należy traktować z szacunkiem. Forum to nie miejsce do rozwiązywania prywatnych problemów. Jeśli dyskusja przerodzi się w prywatną pogawędkę, kontynuuj ją poza Forum. Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny;
 k) komentowania pracy osób zarządzających Forum. Szanuj osoby, które wiedzą co robią i w należyty sposób pilnują porządku;
 l) nie wolno w żaden sposób zastraszać innych użytkowników Forum oraz osób nim zarządzających.

3. UPRAWNIENIA ADMINISTRATORÓW I MODERATORÓW:
Administratorzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do edycji i usuwania treści niezgodnych z regulaminem Forum (również bez podania konkretnej przyczyny) - w szczególności treści omówionych w punktach 2b, 2c, 2f, 2h i 2j; a także nadawania ostrzeżeń i blokowania dostępu do Forum tym użytkownikom, którzy łamać będą postanowienia regulaminu.

4. NARUSZENIE ZASAD:
W przypadku złamania zasad użytkownik otrzyma specjalne ostrzeżenie o złamaniu regulaminu Forum. Uzyskanie trzech punktów karnych blokuje użytkownikowi możliwość pisania nowych wiadomości, z kolei zdobycie sześciu punktów karnych całkowicie blokuje użytkownikowi dostęp do Forum. Drastyczne łamanie regulaminu może doprowadzić do natychmiastowego i trwałego zablokowania konta użytkownika wraz z całkowitym zablokowaniem dostępu do Forum i magazynu Showmag.info.

W przypadku naruszenia regulaminu przez użytkownika Forum i otrzymania ostrzeżenia (punktu karnego), nie należy na nie odpowiadać i zamieszczać publicznych zażaleń skierowanych do osób zarządzających Forum. Szanuj osoby, które wiedzą co robią i w należyty sposób pilnują porządku. Każdy bezpodstawny atak lub komentarz dotyczący pracy administratorów i moderatorów będzie oznaczał nadanie dodatkowego punktu karnego.

Ponadto, usuwane będą konta osób, które
a) w ciągu tygodnia od dnia rejestracji nie zalogują się na Forum i nie napiszą ani jednej wiadomości;
b) będąc już zarejestrowanymi użytkownikami przez 3 miesiące ani razu nie odwiedzą Forum i nie napiszą w tym czasie ani jednej wiadomości.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Rejestrując się na Forum wyrażasz zgodę na stosowaną przez nas Politykę Prywatności, dostępną pod adresem: www.showmag.info/polityka-prywatnosci/

6. INNE:
a) brak znajomości regulaminu nie jest usprawiedliwieniem;
b) Forum nie jest instytucją zarządzaną w sposób demokratyczny. Administratorzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do podejmowania decyzji w sposób arbitralny i z nikim niekonsultowany;
c) uczestnictwo w Forum jest przywilejem, a nie prawem.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Niniejsze dokumenty określają Politykę Prywatności Showmag.info i Forum Showmag.info. Stanowią one nieodłączną i integralną część Regulaminu Forum.
Niniejsze przepisy obowiązują od dnia 09.02.2021.


* * *

Polityka Prywatności Forum Showmag.info

1. Administrator Forum jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Korzystanie ze strony może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe: nazwę użytkownika, adres poczty elektronicznej, awatar, datę urodzenia, miejsce pobytu, płeć, podpis, tekst osobisty, własny tytuł, podpięte adresy zewnętrzne (tytuł stron i adres strony), zainteresowania, numer IP i lokalizację.
4. Powyższe dane osobowe są przechowywane do czasu dezaktywacji konta Użytkownika (na jego prośbę) na zabezpieczonym serwerze.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi, dzięki czemu możliwe jest udostępnienie przestrzeni w Internecie do wymiany opinii.
6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z funkcjonowaniem Forum następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji.
7. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych w w/w zakresie.
8. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je w Profilu użytkownika.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Forum.
12. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania.
13. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
14. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
15. Powierzone dane są składowane na serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
16. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
17 Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
18. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy dostęny pod adresem https://showmag.info/kontakt/ lub przy pomocy Wiadomości Prywatnej wysłanej za pośrednictwem Forum.
19. Polityka Prywatności Forum Showmag.info jest nieodłączną i integralną częścią Regulaminu Forum.

* * *

Polityka Prywatności Showmag.info

Nieodłączną i integralną częścią Regumaminu Forum oraz Polityki Prywatności Forum Showmag.info jest Polityka Prywatności Showmag.info, dostępna pod adresem https://showmag.info/polityka-prywatnosci/.
Dokument szczegółowo wyjaśnia kwestie plików cookie, danych analitycznych i profilowania materiałów reklamowych pod kontem użytkownika.